Jeden z najpiękniejszych zakątków Polski, których do tej pory nie widziałeś

Białoruska Puszcza Białowieska


Białoruska Puszcza Białowieska bez wizy


Biełowieżskaja Puszcza · Po wyznaczonych szlakach · Bez wiz · Przejście graniczne Białowieża-Piererow

Dokąd dokładnie można dojechać bez wizy? 

Na Białorusi są 3 różne bezwizowe strefy. Dla każdej bezwizowej strefy obowiązują swoje reguły i nie wolno ich mieszać. Aby się nie pomylić, a przygotowania i podróż na Białoruś stały się przyjemnością polecamy skorzystać z serwisu Białoruś Bez Wiz.

Gdzie dokładnie wolno poruszać się turyście bez wizy w przypadku przekroczenia granicy w przejściu granicznym Białowieża-Piererow obrazuje poniższa mapa. Na zielono zaznaczona jest granica parku, czerwonymi wykrzyknikami oznaczono lokalizację tablic. Kliknij na menu w lewym górnym rogu mapy, aby zobaczyć legendę.